SEZÓNA 2016/2017

 

REGIONÁLNA LIGA JUNIOROV  

V mesiacoch január – marec odohráme 1.ročník regionálnej ligy juniorov vo veku do 20 rokov. Táto kategória U20 je plná mimoriadne ambicióznych hráčov, ktorí sa v rámci svojich družstiev môžu prezentovať i na regionálnej scéne i napriek tomu,že družstvá Grizzly Košice, a FK Prešov hrajú i celoslovenskú juniorskú súťaž. Hľadáme k nim ďaľšie, aby futsal na východe budoval svoju mládežnícku základňu, čo sa v budúcnosti na kvalite futsalu na východe prejaví. Záujem štartu už potvrdil i Angels Humenné a budeme radi za každé ďaľšie družstvo. Je to šanca i pre dorastenecké družstvá veľkého futbalu,ktoré si tak môžu spestriť zimnú prestávku.

Nevieme koľko družstiev bude mať záujem štartovať v tomto 1.ročníku, nahláste nám svoj záujem v mesiacoch október – december 2016.. Potom by sme stanovili systém a celkové propozície súťaže.

Vychádzame z predstavy, že sa do ligy prihlási na začiatok 4 – 5 účastníkov .. Ak by sa tento počet naplnil, hrali by sme ligu systémom dvoch samostatných turnajov, ktorých výsledky by sa zrátali a vyšlo by celkové poradie. V oboch turnajoch by sa hralo systémom každý s každým. Ak by bolo družstiev viac, hralo by sa len jednokolovo každý s každým na dvoch turnajoch. Turnaje by sa odohrali v rozmedzí 2 – 3 týždňov a hrali by sa v dopredu dohodnutých halách.

INFORMÁCIE   :  Martin Andor    m.andor@post.sk,   0905 482 316

PRIHLÁŠKY  :