Futsal Košice organizuje pravidelné súťaže a turnaje vo futsale pre hráčov rôznych vekových kategórií v Košiciach a všetky regionálne súťaže vo futsale na východnom Slovensku.

KONTAKT : m.andor@post.sk, alebo 0905 482 316.
Kontakt na celoslovenskú stránku futsalu: www.futsalslovakia.sk