Futsal Košice

Adresa:

Baureova 3

404 23 Košice

IČO: 355 64 539

číslo účtu: 

tel.č.: 0905 482 316

e-mail: info@futsal-vychod.sk

Kontakty na regionálne súťaže: